Suelos

Autonómica

Acordo do 29 de decembro do 2009, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, relativo ao prazo de presentación dos informes de situación de revisión de solos. ver máis 

 Decreto 60/2009, do 26 de febreiro, sobre solos potencialmente contaminados e procedemento para a declaración de solos potencialmente contaminados. Ver máis 

 Estatal 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

      

fotocatalogo.jpg